Hieronder wordt stapsgewijs beschreven hoe wij voor u een website maken en deze op internet plaatsen.

 

Oriënterend gesprek
In een vrijblijvend gesprek worden een aantal zaken geïnventariseerd:
- Onder welke domeinnaam wordt de informatie aangeboden?
- Welke hosting is daarbij noodzakelijk?
- Wat is het doel van de site, de doelgroep, inventarisatie van benodigde teksten,
 evt. vertalingen en fotomateriaal?
- Hoe gaat de website onderhouden worden? Wilt u dit zelf doen? Of gaan wij dat voor u doen?

 

Offerte
Na het oriënterend gesprek krijgt u een vrijblijvende offerte.

 

Ontwikkeling & publicatie op internet
Na goedkeuring van de website plaatsen wij deze voor u op internet en is uw site online.

 

Aanmelden bij zoekmachines
De website wordt hierna standaard aangemeld bij zoekmachines.
Standaard zal de website ook worden voorzien van "Meta Tags", tekst in de broncode waardoor uw site gevonden kan worden.

 

Onderhoud / aanpassingen
U wilt uw site natuurlijk zo actueel mogelijk houden.
Dit kunt u zelf verzorgen of ook door ons laten doen, ad hoc of via een onderhoudscontract.